/
Theo tìm hiểu, giá đất dự án Thanh Hà Cienco 5 đang…